สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง

ิBanmaetangSchool

บุคลากรนางจันทร์เพ็ญ นาวาระ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 0882615575
อีเมล : banmaetang52020113@gmail.com

โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง

  • ิBanmaetangSchool
    155 หมู่ 3 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 25180
    โทรศัพท์: 0882615575
    E-MAIL: banmaetang52020113@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง